Projekt Mediální, filmové a divadelní výchovy, kulatý stůl

kinolektorat_ilustracni.jpg
Pokračování v projektu "Film, divadlo a média pohledem hostů", který byl uveden na letošní Letní filmové škole pod garancí Katedry divadelních, filmových a mediálních studií FF UP Olomouc. http://www.film-divadlo-media.cz

Vzdělávací kurzy pro středoškolské učitele jsou součástí projektu Formování kompetencí středoškolských pedagogů v oblasti filmové, mediální a divadelní výchovy, jenž je podporován Evropským sociálním fondem a je spolufinancován z rozpočtu ČR. Projekt je momentálně nejrozsáhlejší aktivitou v dané oblasti v ČR a jeho včlenění do festivalového dění je unikátním pokusem o skloubení vzdělávacího aspektu s praktickou platformou. Dvě přednášky o vztahu britské literatury a jejího filmového zpracování nabízejí pohledy na historii obou umění, ale jsou také prostorem pro analýzu intermediálního přepisu.

Městská kina Uherské Hradiště | www.mkuh.cz | 2011

DAT
Realizace a provoz Dat