Uherské Hradiště - královské město, Uherské Hradiště - takoví jsme byli...

uhvystavy_slovacke_muzeum.jpg
Výstavy v budově Slováckého muzea nedaleko kina Hvězda mohou prohloubit vaše znalosti a zajímavé vazby k našemu městu, které před nedávnem oslavilo 750. let trvání. Na místě (nebo v Informačním centru na Masarykově náměstí) ke koupi i čerstvě vydaná výpravná publikace Uherské Hradiště - město na řece Moravě.

Uherské Hradiště - město královské

Uherské Hradiště jako významné královské město s bohatou a pestrou minulostí představuje výstava připravená k 750. výročí první písemné zmínky o městě. Dobu před založením připomíná úvodní část, která přibližuje pravěkou krajinu jako místo nehostinných bažin a zdůrazňuje význam lokality za časů velkomoravských knížat. Z archeologických předmětů za pozornost jistě stojí bronzové nákončí nebo tři zdobené bronzové ostruhy s háčky, nalezené při výzkumu na Mariánském náměstí. Historická část je doslova skryta za hradbami, upomínající na pevnost, jíž bylo Hradiště až do roku 1782. Jak se pevnostní systém proměňoval a zdokonaloval, si může návštěvník prohlédnout na plánech stavebních inženýrů a dobových vyobrazeních. Nechybějí ani zbraně: meče, kord, dýky, kopí, muškety. Co vypovídají první listiny z poloviny 13. století, jak se proměňoval název města, kdo stál v jeho čele nebo jak se měnil znak; i to jsou otázky, na něž odpovídá výstava. Mezi nejobdivovanější exponáty budou patřit zřejmě mučící nástroje, které používal hradišťský kat, neboť městu bylo uděleno vedle dalších výsad a privilegií i právo hrdelní a útrpné. Nedílnou součástí života lidí ve středověku i raném novověku bylo náboženství. Několik desítek církevních předmětů z kostelů sv. Jiří, Zvěstování P. Marie, sv. Františka Xaverského a kaple sv. Alžběty bylo instalováno do technicky nejnáročnější stavby v historii Slováckého muzea. Návštěvníci tak mohou obdivovat církevní roucha, tisky, nádoby nebo obrazy přímo v kostele! Výstava se však nevěnuje pouze historickým okamžikům, které měly zásadní vliv na vývoj města, ale také běžnému životu měšťanů. Zvídaví zájemci o historii ocení pohled do barokního interiéru měšťanského domu, jemuž vévodí bohatě vyřezávaný stůl z 18. století. Další interiér odhaluje jinou stránku života měšťanů; práci a dává nahlédnout do ševcovské dílny s nedomyslitelným verpánkem a množstvím nářadí. Z řemesel se představí také zámečník, jehož výrobky náleží k vrcholným projevům zručnosti našich předků. Výstava vznikla ve spolupráci s MZA; Státním okresním archivem v Uherském Hradišti, který poskytl řadu zajímavých archiválií. Předměty obou institucí doplňují modely Staré radnice a kaple sv. Alžběty od Petra Titze.

Uherské Hradiště - takoví jsme byli...

K letošnímu výročí města je věnována i výstava Uherské Hradiště - takoví jsme byli... Život města a jeho obyvatel se v průběhu věků vyvíjí a mění. Konec 19. a zejména 20. století přineslo řadu důležitých politických událostí, rozvoj průmyslu a hospodářství, změny v životě společnosti i rodiny. Historické fotografie, pohlednice i zajímavé dobové dokumenty zachycují nejen vzhled města, ale především život jeho obyvatel v uplynulém století v pestré mozaice od narození, přes školní léta, období dospívání, svatbu, osobní i pracovní život až po stáří. O tom, jak se život Uherského Hradiště i Hradišťanů měnil, vypovídají nejen vystavené dokumenty, ale také autentické vzpomínky známých i méně známých osobností, které se ve městě narodily či v něm prožily svůj život. Tyto vzpomínky byly shromážděny u příležitosti 700. výročí založení města v roce 1957 a měly být publikovány ve sborníku připravovaném na počest této významné události. K jeho vydání však nedošlo, a tak mají návštěvníci jedinečnou možnost se s částí z nich seznámit prostřednictvím naší výstavy. Většina z vystavených pohlednic, fotografií a archiválií ještě nebyla veřejnosti prezentována, muzeum tak současně představuje své nové přírůstky; část vystavených fotografií byla zapůjčena ze soukromých rodinných archivů.

Městská kina Uherské Hradiště | www.mkuh.cz | 2011

DAT
Realizace a provoz Dat