IDEA

logo
SBF je třídenní nekomerční přehlídka britského filmu pořádaná každoročně v mikulášském období v Uherském Hradišti. Hlavním posláním je připomenout či poukázat na klasické i umělecké filmy z historie (i současnosti) jedné z nezastupitelných světových kinematografií.

SBF zkoumá film Velké Británie ve vztahu k jeho historickým, estetickým a společensko-kulturním souvislostem.

Publikum SBF se skládá z filmových fanoušků, studentů, členů filmových klubů, odborné veřejnosti z nejrůznějších oborů (nejen z České republiky, ale také z okolních států) a také široké veřejnosti.

SBF vznikl v roce 1995, místem konání je město Uherské Hradiště. Od prvního ročníku do roku 2003 byli v retrospektivách na SBF vždy představeny režiséři a tvůrci z Velké Británie, např. Mike Leigh, David Lean, Alfred Hitchcock, Stenley Kubrick, Peter Sellers, ad. Od roku 2004 byly portréty nahrazeny cyklem, který komplexněji představuje vztahu britského filmu s jiným uměleckým odvětvím (divadlo, hudba, literatura). Výjimka nastala v roce 2008, kdy se seminář z důvodů rekonstrukce Kina Hvězda nekonal. Od roku 2010, kdy byl hlavním tématem umělec John Lennon, se cykly a retrospektivy pravidelně střídají.

Důležitou součástí programu jsou také doprovodné akce. Především pak zasvěcené kinolektoráty hlavních hostů (např. David Crystal), lektorské úvody, besedy a doprovodné výstavy.

SBF se daří navazovat bližší spolupráci s katedrami filmových věd v České republice (Olomouc, Praha, Brno) jejíž studenti se velkou mírou také podílejí na organizace SBF.

SBF je v porovnání s ostatními semináři či festivaly zaměřený výhradně na kinematografii Velké Británie (podobně jako se ve Veselní nad Moravou věnují Ruskému filmu), jež ani po patnácti letech historie semináře není zdaleka vyčerpaná.

Hlavní programové gró festivalu tvoří následující cykly (některé jsou zaváděny nově):

HLAVNÍ TÉMA:

V této sekci se buď věnujeme určitému období z historie britské kinematografie (Film, punk a Británie 70. let), či představujeme fůzi filmu s jiným britským uměním (divadlo, hudba, literatura), anebo uvádíme retrospektivu některému z tvůrců (Alfred Hitchcock, Peter Sellers, ad.). V rámci hlavního tématu probíhají také kinolektoráty s pozvanými hosty, přednášky které se tématu úzce týkají, výstavy a další doprovodné akce.

ČESKÁ STOPA:

Cyklus mapující české filmové tvůrce (a nejen je), kteří odjeli (ať už pod nátlakem, či dobrovolně) rozvíjet své talenty do Británie. V minulosti byl již věnován prostor československým letcům RAF v Anglii, nebo pomoci Nicholase Wintona, který zachránil desítky českých dětí za 2. světové války. V rámci doprovodného programu jsou plánovány přednášky jak českých tak zahraničních historiků, kteří se danému tématu věnují.

BRIT SILENT:

V novém cyklu Britské ticho se budeme snažit přivézt českému divákovi každý rok jeden němý film z archivu, který bude doprovázen živým hudebním doprovodem.

BRIT NEWS:

SBF nikdy nebyl založen výlučně na projekcích starších filmů. Vždy se dbá na vyváženost programu a dramaturgický tým se snaží vyzdvihnout také filmy nově vzniklé. Mnohdy nám pomáhá česká distribuční síť, která je filmovým novinkám z Británie nakloněna a pravidelně je ve svých plánech uvádí. Našim cílem je představit festivalové novinky, na které čeští distributoři pozapomněli.

BRIT YOUNGSTERS:

V rámci navázání spolupráce s univerzitami z Británie vznikl cyklus Youngsters neboli Mladá krev. Jedná se o projekce vybraných filmů jednotlivých univerzit, které by měly mapovat tamní studentskou filmovou tvorbu. Tyto projekce by měly připívat mladým českým filmařům konfrontací s jejich vlastními díly.

Městská kina Uherské Hradiště | www.mkuh.cz | 2011

DAT
Realizace a provoz Dat