Mág + KF: F.Vláčil, K.H.Mácha, Bezděz

Hvězda, čtvrtek 09.10. 16:00, na průkazku ZF zdarma, 50 Kč

ČR 1987 / 87 min. / historický

Režie: FRANTIŠEK VLÁČIL / Scénář: Václav Nývlt / Kamera: Jiří Macák / Hudba: Jiří Svoboda / Hrají: Jiří Schwarz, Veronika Žilková, Marta Vančurová, Petr Čepek, Jan Hrušínský, Rudolf Hrušínský st., Věra Tichánková, Jana Švandová, Miriam Kantorková, Blažena Holišová, Milena Dvorská, Josef Somr ad.

Vláčilův životopisný film o K. H. Máchovi. Snímek Mág, poslední režijní počin Františka Vláčila, natočený koncem osmdesátých let, líčí poslední roky života Karla Hynka Máchy (1810 – 1836) a okolnosti vzniku jeho nejslavnějšího básnického díla. Scénáristou a autorem námětu byl Václav Nývlt, jenž s Vláčilem scenáristicky spolupracoval již na snímku Dým bramborové natě z roku 1976. Mág divákům odhaluje inspirační zdroje Máje – zobrazuje básníkovo putování krajinou kolem hradu Bezdězu a cesty do Krkonoš, během nichž se setkával s různými lidmi, vyslechl si řadů různých příběhů, jež se pro napsání Máje staly podnětnými. Film zároveň zachycuje Karla Hynka v prostředí obrozeneckého divadla (jako ochotník působil v Kajetánském divadle) a jeho vztah k českým vlastencům, zejména pak k Josefu Kajetánu Tylovi. Vláčil je oba vykresluje jako silné osobnosti, které spojovala hrdost, ale především vzájemná žárlivost a nevraživost. Pokud se tito dva rivalové objeví společně v jedné scéně, vždy mezi nimi dojde k prudké výměně názorů. Ať už se jedná o Máchovy žárlivé výstupy v divadle, či kvůli jeho přítelkyni Eleonoře Šomkové. Právě básníkův vztah k mladičké Loře tvoří další tematický okruh filmu, který je jako celek uvozen jejich seznámením v divadle a končí Máchovou předčasnou smrtí nedlouho po narození jejich syna Ludvíka a krátce před jejich sňatkem. František Vláčil, známý jako básník obrazu, vypráví příběh mladého romantického umělce s poetičností příznačnou pro svůj styl. Máchovy toulky českou krajinou doprovází časté záběry přírodních scenérií, hradů, krajiny v mlze a za ranního rozbřesku, obecně převládají spíše studené tóny barev. Do děje pak režisér nahodile vkládá metaforické obrazy z Máje a voice-overové recitace veršů (Rudolf Hrušínský). Ač Vláčil samotný později označil svůj snímek za nepovedený, Mág je velice zdařilým pokusem o převedení nejen ducha Máje, ale i osobnosti jeho autora na plátno. Z filmu je velice patrné, že scénárista Václav Nývlt se opřel o paměti a vzpomínky nejen Máchy, ale především jeho přátel a známých. Do scénáře se mu podařilo zakomponovat vše důležité z posledních let básníkova života a Vláčil jej pak obdařil pro Máchovo dílo odpovídajícím duchem.

Obrázky, fotografie

 
Letní kino

Městská kina na Facebooku Filmjukebox

Opery Balety

aktuality

Hvězda věci v prodeji

V prodeji jsou tašky, vějíře, frisbee a klíčenka kina Hvězda! Předměty jsou umístěny vedle vchodu s ceníkem, prodej na pokladně.

výstavy

Městská kina jsou členem sítě kin
Europa Cinemas
 
kód & design Jakub Němeček, © 2003 - 2011 Městská kina Uherské Hradiště
Náměstí Míru 951, Uherské Hradiště, 686 01, tel: +420 576 514 200