Neřež, Buty, cimbálová muzika Bálešáci a děti ze Základní umělecké školy v Uherském Hradišti

Hvězda, pátek 18.04. 19:00, 350 Kč, 300 Kč předprodej
Rezervace zarezervovat lístky

Nadační fond dětské onkologie KRTEK úzce spolupracující s Klinikou dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno pořádá poprvé v Uherském Hradišti benefiční koncert pro nemocné děti.Na přípravě koncertu se podílejí Městská kina Uherské Hradiště a záštitu nad ním převzal starosta města, pan Květoslav Tichavský.


Velikonoční benefiční koncert pro nemocné děti nabídne Buty, Neřež a další vystupující

Na koncertě vystoupí, bez nároku na honorář, hudební skupiny Neřež a Buty, cimbálová muzika Bálešáci a děti ze Základní umělecké školy v Uherském Hradišti
pod vedením Mgr. Stanislava Nemravy. V prostorách kina bude přístupná také doprovodná příležitostná výstava fotografií z kliniky a dětských kreseb pacientů. Pořadatelé se omlouvají, ale z technických důvodů nemohou velikonoční benefiční koncert moderovat původně uvedení Tereza Novotná a Josef Kubáník. Tuto dvojici zastoupí a koncertem bude provázet MUDr. Ondřej Rohleder, který je jedním z lékařů působících na Klinice dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno.
Na Klinice dětské onkologie v Brně se léčí děti a mladiství z celé Moravy. Klinika poskytuje léčbu onkologicky nemocným dětem jako jedno ze dvou komplexních onkologických center pro léčbu zhoubných nádorů u dětí v České republice. Snahou lékařů je léčit nemocné děti na světové, špičkové úrovni, s použitím nejmodernějších metod a postupů, z nichž některé v rámci své vědecké a výzkumné činnosti právě zdejší lékaři vytvořili. Bohužel, financování nákladů na vědu a výzkum, přístrojové a diagnostické vybavení apod., z veřejných zdrojů, je omezeno. Nadační fond dětské onkologie KRTEK se snaží tyto mezery zaplnit.
Důvodem pro uspořádání benefičního koncertu právě v Uherském Hradišti je skutečnost, že část malých pacientů pochází z Uherského Hradiště a blízkého okolí.

Z výtěžku koncertu budou zakoupeny speciální diagnostické sety, které umožní zpřesnění diagnostiky, a tím individualizaci specifické protinádorové léčby u nejvíce rizikových solidních nádorů dětského věku (metastatických sarkomů). Cena speciálního diagnostického setu pro jednoho pacienta se pohybuje kolem 20 000 Kč.

Předprodej na koncert byl zahájen a to na těchto místech: kino Hvězda, MIC, Vichr a Record music.

Oficiální webová stránka: www.krtek-nf.cz
Obrázky, fotografie

 
Letní kino

Městská kina na Facebooku Filmjukebox

Opery Balety

aktuality

Hvězda věci v prodeji

V prodeji jsou tašky, vějíře, frisbee a klíčenka kina Hvězda! Předměty jsou umístěny vedle vchodu s ceníkem, prodej na pokladně.

výstavy

Městská kina jsou členem sítě kin
Europa Cinemas
 
kód & design Jakub Němeček, © 2003 - 2011 Městská kina Uherské Hradiště
Náměstí Míru 951, Uherské Hradiště, 686 01, tel: +420 576 514 200