Ivan Slovenčák + Marek Galbavy (SK)

foyer, čtvrtek 05.02. 17:30, zdarma

Ivan Slovenčák (*1980) Študoval v ateliéry Prof. Františka Hodonského a Prof. Stanislava Balku na akadémii umenia v Banskej Bystrici FVU. V súčasnosti pôsobí ako odborný pedagóg SPŠ S. Mikovíniho v Banskej Štiavnici. Vo svojej tvorbe už od počiatku inklinoval k humorno-satirickým témam a ionizácii spoločenských problémov. Prvotným zdrojom jeho výskumu bol fenomén Comedie dell arte a autori zaoberajúci sa touto problematikou. V súčasnosti sa tvorba autora vytransformovala v solitersky antistyle ktorý nie je v súlade so súčasným umeleckým prúdom. Vo svojej tvorbe autor využíva aktuálne vizuálne prvky ako vektorová grafika, bitmap plotrova tlač a pod. Je to kresliarsky grafo-man pohybujúci sa na rozhraní ilustrácie, expresívnej maľby a komix artu.

Marek Galbavý (*1987) Študoval sochárstvo v ateliéri doc. Juraja Saparu, akad. soch. na FVU AU v Banskej Bystrici (abs. 2012), kde v súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu. Konceptuálne orientovaný autor sa zaoberá najmä formami simulovaných ready made. Vytvára solitérne diela, ale často v kontexte daného priestoru, ktorý sa stáva autentickou zložkou štruktúry jeho priestorových diel – inštalácií. Výrazným zdrojom inšpirácie autora je sociálny priestor a vzťahy (domov, krajina, mesto, inštitúcia, politika), na ktoré reaguje s dávkou investigatívnej irónie či priamej kritiky. Materiálová a formálna stránka diel zodpovedajú námetu a myšlienke diela, ktoré sú dominantné v spojení s aktiváciou diváka či publika. Do popredia jeho záujmu sa dostáva negatívny stav kultúry, devastácia spoločnosti, perfídnosť politiky a jej dôsledky. Tieto témy rafinovane ponúka divákovi formou kladenia otázok, ktoré kóduje v paradoxnej štruktúre diela a jeho elementoch ako sú forma, materiál, mierka, kompozícia či slovný zvrat.

Oficiální webová stránka: www.marekgalbavy.blogspot.sk
Obrázky, fotografie

 
Letní kino

Městská kina na Facebooku Filmjukebox

Opery Balety

aktuality

Hvězda věci v prodeji

V prodeji jsou tašky, vějíře, frisbee a klíčenka kina Hvězda! Předměty jsou umístěny vedle vchodu s ceníkem, prodej na pokladně.

výstavy

Městská kina jsou členem sítě kin
Europa Cinemas
 
kód & design Jakub Němeček, © 2003 - 2011 Městská kina Uherské Hradiště
Náměstí Míru 951, Uherské Hradiště, 686 01, tel: +420 576 514 200