MISIE (vernisáž výstavy) - 24. 9. 2008

přidáno 03.07.2009, 08:33

V rámci celosvětového dne Charity uspořádali Oblastní charita Uherské Hradiště, Fotomosty a Městská kina Uh. Hradiště výstavu fotografií Aleny Dvořákové a Viktora Fischera s názvem MISIE. Dlouhodobý projekt MISIE si klade za cíl nadčasovými černobílými snímky seznámit širokou veřejnost s každodenním životem a problémy prostých lidí v několika oblastech čtyř světadílů - Asie (Kazachstán), Evropy (Česká republika), Afriky (Jižní Afrika) a Jižní Ameriky (Argentina, Chile), ale zejména hledat a nacházet cesty pro humanitární pomoc chudým a nemocným. Posláním projektu je pomoc ujasnit si postavení sebe sama tváří tvář k problémům a osudům obyčejných lidí. Foto: Marek Malůšek

MISIE (vernisáž výstavy) - 24. 9. 2008 MISIE (vernisáž výstavy) - 24. 9. 2008 MISIE (vernisáž výstavy) - 24. 9. 2008 MISIE (vernisáž výstavy) - 24. 9. 2008 MISIE (vernisáž výstavy) - 24. 9. 2008 MISIE (vernisáž výstavy) - 24. 9. 2008 MISIE (vernisáž výstavy) - 24. 9. 2008 MISIE (vernisáž výstavy) - 24. 9. 2008 MISIE (vernisáž výstavy) - 24. 9. 2008
Letní kino

Městská kina na Facebooku Filmjukebox

Opery Balety

aktuality

Hvězda věci v prodeji

V prodeji jsou tašky, vějíře, frisbee a klíčenka kina Hvězda! Předměty jsou umístěny vedle vchodu s ceníkem, prodej na pokladně.

výstavy

Městská kina jsou členem sítě kin
Europa Cinemas
 
kód & design Jakub Němeček, © 2003 - 2011 Městská kina Uherské Hradiště
Náměstí Míru 951, Uherské Hradiště, 686 01, tel: +420 576 514 200