Seminář britského filmu 2008 se neuskuteční

Vážení diváci, příznivci, kinofilové,

po dlouhých a složitých jednáních a zodpovědných úvahách musíme bohužel vynechat letošní ročník populárního Semináře britského filmu, jehož konání bylo ohlášeno na období 4.-7.12. 2008 do Uh.Hradiště. Důvodů je několik, mezi nejzávažnější patří změna postoje hlavního (nejen) programového partnera v září t.r., a s tímto faktem dodnes plynoucí komplikace, či aktuální maximální organizační vytíženost Městských kin spojená s probíhajícími rekonstrukcemi kina Hvězda a kina Mír. Tato situace nás velmi mrzí, ale po pečlivém zvážení jsme se přiklonili k variantě raději dobře připravit další ročník než v hodně složitých podmínkách nedostát kvalitnímu programovému a organizačnímu zajištění, na které jsou diváci u nás zvyklí. Na výsledné rozhodnutí mělo vliv také konečné sdělení o neúčasti hlavního hosta - avšak s příslibem účasti v roce 2009. Stejně tak zůstávají v platnosti ostatní předjednaní hosté a programová struktura, na níž budeme stavět.

Tímto si Vás současně už nyní dovolujeme pozvat na tradiční semináře v roce 2009:

23.-26.4. 2009
XI. Seminář archivního filmu
(téma: Deziluze z éry květin aneb Kocovina z utopie),

3.-6.12. 2009
XIV. Seminář britského filmu.


S pozdravem a omluvou za dlouhé napínavé ticho

Josef Korvas, ředitel Městských kin UH

Městská kina Uherské Hradiště | www.mkuh.cz | 2011

KULT
Realizace a provoz Dat