Informace

Městská kina Uherské Hradiště - příspěvková organizace města Uh. Hradiště od 1. 1. 1991.

???

Promítací místa:

 • kino Hvězda - kapacita 348 míst + 3 imobilní, Dolby SR, DCI-2K (digitální projekce), 35mm všechny formáty, velkoplošná projekce DVD, Blu-ray, VHS, PC.

 • kino Mír - víceúčelový sál na pořádání koncertů, divadel, párty - k dispozici bar a ozvučení. Možnost projekcí filmů - 35mm i 16mm a velkoplošné video. Kapacita 400, na film 120. Více informací na webu klubu Mír.

 • letní kino Smetanovy sady - prostor ve Smetanových sadech (park) za kinem Hvězda. Letní filmové projekce (35 mm) a koncerty pod širou oblohou. Kapacita míst k sezení 280 míst, vstupné na akce dobrovolné. Fotogalerie: 01 02 03 04 05.


Další informace:

 • filmová představení – jsou základním a hlavním předmětem činnosti organizace. MK UH se snaží o pestrou a širokou nabídku v postižení jak (kvalitních) obecně přijímaných filmových titulů, tak také dalších dramaturgicky profilovaných typech (školní představení, ARTkino, Zlatý fond kinematografie, Bijásek). Filmová představení se často stávají kostrou dalších doprovodných akcí. V tomto smyslu má náš program rozhodně nadregionální úroveň.

 • spolupráce – MK UH považují za samozřejmou tvůrčí a hlubokou spolupráci jak se svým zřizovatelem, tak také dalšími kulturními organizacemi na území města se vzájemným efektivním využitím potenciálu a s cílem kvalitní nabídky (nejen) obyvatelům města. Vzhledem ke specifice umístění celorepublikového centra Asociace českých filmových klubů v našem městě je dalším prvkem činnosti MK UH i nepominutelnost vazeb k AČFK.

 • široký rozsah zájmu, otevřený postoj – MK UH se v zásadě negativně nevymezují vůči žádným typům či druhům obecné kultury; smyslem je otevřený postoj a vnímavost vůči širokému spektru jevů. Zásadním výběrovým prvkem je pak kvalita, možnosti dialogu, sdělnost, objevnost.

 • otevřenost, neformálnost – důležitým prvkem a směřováním činnosti MK UH je důraz spíše než na konzervativně odtažité prvky kontaktu s divákem snaha o neformálnost a posílení životných a osobních vazeb. Jak při výběru pořadů, tak také hostů či formálních doprovodných prvků akcí (vernisáž, zahájení, způsob vedení debaty aj.) se snažíme o blízké setkání tvůrců, diváků a pořadatele, o odbourání zažitých stereotypů a nalezení nových kontaktů. O nově otevřenou vnímavost diváka, o překvapení sebe sama.

 • kontakt s divákem – udržován adresným a pravidelným předáváním novinek a programu mailem; dále interaktivní a aktuální webovou stránkou; pravidelným tištěným programovým čtrnáctideníkem; máme zájem na spoluvytváření a ovlivňování programu divákem; vytváříme další zpětná vazby (ankety, diskuzní fórum).

 • záměr a nabídka programů MK UH směřována cíleně zejména na děti, mládež a mladé lidi (což jsou obecně a historicky nejčastější návštěvníci filmových představení) - přes nepominutelný zájem také o jiné věkové vrstvy (rodinné snímky, projekt Malovásek – Bijásek se zapojením rodinných či mezigeneračních vazeb, nabídka Zlatého fondu zdarma také pro seniory aj.).

 • propojování typů a druhů – na úrovni možností MK UH se snažíme o dramaturgické propojování a vzájemné obohacování a doplňování různých podob kulturních druhů (např. film – výstava – hudební vystoupení; filmové pásmo – dětská výtvarná dílna – divadlo – výstava; Zlatý fond kinematografie – ARTkino – výstava – koncert ad.).

 • nová média, novinky, na tepu doby – přes zájem o kontinuitu a tradice je ve směřování MK UH vždy prostor pro otvírání se novým prvkům a projevům kultury, pro jejich zapojování do programu organizace nebo alespoň o seznamování s nimi diváky a obyvatele města.

 • prostor kina (a klubu Mír) jako místo setkání – s dílem, tvůrcem, dalšími diváky: k tomu slouží nejen dramaturgický výběr, ale také širší zapojení možností prostor a další nabídka (výstavy, do budoucna ještě lépe spolupracující kavárna, besedy po filmech, autorská setkání ad.).

 • vnímání daností města a místa – snažíme se o aktivní vnímání prvků našeho města, potenciálu jeho obyvatel, o zapojení škol a studentů do tvorby a podoby programů. Každý nový podnět nebo potenciál (vznik informačního centra, nový vysokoškolský areál, Slavnosti vína ad.) bereme jako možnost spolupráce a rozvoje naší činnosti k dalšímu zlepšování nabídky a služeb a uspokojování zákazníka, tedy diváka.


Mgr. Josef Korvas
ředitel MK UH
Letní kino

Městská kina na Facebooku Filmjukebox

Opery Balety

aktuality

Hvězda věci v prodeji

V prodeji jsou tašky, vějíře, frisbee a klíčenka kina Hvězda! Předměty jsou umístěny vedle vchodu s ceníkem, prodej na pokladně.

výstavy

Městská kina jsou členem sítě kin
Europa Cinemas
 
kód & design Jakub Němeček, © 2003 - 2011 Městská kina Uherské Hradiště
Náměstí Míru 951, Uherské Hradiště, 686 01, tel: +420 576 514 200